Merkenrecht

Wat is een merkrecht?
Met een merk kan je jouw producten of diensten onderscheiden van die van anderen. Dat kan zijn door middel van een woord, zoals Carrera een merk van Porsche is en Calvé van Unilever. Maar een afbeelding kan ook een merk zijn. Denk maar aan de schelp van Shell of de appel van Apple. Wat exotischer zijn de vormmerken zoals de vorm van het wokkelzoutje of de vorm van het Coca Cola-flesje. Zelfs een specifiek stemgeluid, muziekdeuntje of filmfragmentje kan als merk dienen om een product of dienst te onderscheiden.

Wat beschermt het merkenrecht?

Je kunt een merk krijgen voor bepaalde waren of diensten. Als je jouw logo laat registreren voor diensten in de transportsector, dan kun je met je merkregistratie niet verhinderen dat iemand een soortgelijk logo gebruik voor zijn visverwerkend bedrijf. Natuurlijk kun je je merk voor alle waren en diensten laten registreren, maar dat is niet alleen heel erg duur, maar ook niet effectief. Als je een merk namelijk 5 jaar niet gebruikt, dan vervalt het.

Een merk beschermt je commerciële inspanning om onder een bepaald merk (woord, logo of vorm) jouw producten op de markt te brengen en voor je klanten herkenbaar te maken. Jouw concurrenten kunnen voor dezelfde of soortgelijke producten en diensten niet hetzelfde of een soortgelijk merk gebruiken.

Hoe krijg ik een merkrecht?

Het merkrecht is territoriaal geregeld. Je kunt je merk voor  de Benelux laten registreren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Als je verder over de grens zaken wil doen, dan kun je terecht bij het EU Intellectual Poroperty Office. Je krijgt dan een merk voor de hele EU. Wil je ook merkrechten krijgen buiten de EU, dan kun je merk laten registreren via de World Intellectual Property Organization.

Een merkregistratie krijg je voor 10 jaar. Na die periode kun je je merkregistratie telkens laten verlengen voor een periode van 10 jaar tegen betaling van de vergoeding die het BBIE of het EUIPO daarvoor heeft vastgesteld. Nadien kun je die registratie telkens verlengen voor 10 jaar tegen betaling van de vergoeding die het BBIE of het OHIM daarvoor heeft vastgesteld. Anders dan bij het modellenrecht of het octrooirecht dat ook met registratiestelsels werkt, kun je een merkrecht zolang verlengen als je zelf wil.

Wat is het voordeel van een merk?

Een merk geeft je een absoluut recht. Komt er een navolger op de markt, dan hoef je niet aan te tonen dat die ander zijn merk van u heeft afgekeken. Je hoeft alleen maar aan te tonen dat er gevaar voor verwarring is.

Het grote verschil met een handelsnaam is dat je niet alleen beschermd bent in de regio waar je handelsnaam bekendheid geniet, maar in de hele Benelux of de EU. Daardoor stelt een merkrecht je in staat om te blijven groeien zonder dat je in het vaarwater van een concurrent komt.

Nog een voordeel is dat je een abonnement op “merkbewaking” kunt nemen. Automatisch worden nieuwe merkregistraties dan door IP-MASTERS beoordeeld op de vraag of ze mogelijk een inbreuk op jouw merk zouden kunnen zijn. Op deze manier ben je in staat om al in een vroeg stadium op te treden tegen merkaanvragen die een inbreuk op jouw merkrechten zijn.

Wat is het nadeel van een merkrecht?

Een merkrecht kost geld, dat is eigenlijk het enige nadeel, al vallen die bekeken over de periode van 10 jaar reuze mee.

Een ander nadeel is dat een merk niet beschrijvend kan zijn. Een merk moet “onderscheidend vermogen” hebben. Een slagerijketen zal geen monopolie kunnen krijgen op het woordmerk “biefstuk” of “varkenslapje”. De merkenbureaus in Europese landen controleren zelf of een merk al dan niet beschrijvend zijn voordat zij tot inschrijving in het merkenregister overgaan. Daardoor moet je merk wel enige orginaliteit hebben. Bovendien, hoe sterker je merk, des te groter is de bescherming die de rechter aan je merk toekent.

En wat nog meer?

Als je een merk hebt, dan kun je op twee manieren optreden tegen inbreuken. Als je er snel bij bent, dan kun je dat via een oppositieprocedure bij het BBIE of het EUIPO de inschrijving van dat merk verhinderen. Je kunt ook naar de rechter stappen om een verbod te eisen. Afhankelijk van de situatie kan IP-MASTERS je adviseren wat de beste strategie is.

Heb je een vraag of ben je geïnteresseerd in onze dienstverlening?

Neem contact met ons op om vrijblijvend geïnformeerd te worden.

Contact opnemen