Octrooirecht

Wat is een octrooi?

Een octrooi geeft je een monopolie op de exploitatie van een nieuwe technische uitvinding.

Wat beschermt een octrooi?

Een patent beschermt een uitvinding op alle technische gebieden. Van scheikunde tot werktuigbouwkunde. Aan een octrooi worden een aantal eisen gesteld. In de eerste plaats moet je uitvinding nieuw zijn. Als iets al bekend is en tot “de stand der techniek” behoort, dan kun je er geen octrooi meer op krijgen. Daarnaast moet een uitvinding toepasbaar zijn in de nijverheid. Een zuiver wiskundige formule, hoe briljant ook, is niet voor octrooiering vatbaar. Je hebt dan een ontdekking gedaan, niet een uitvinding.

Hoe krijg ik een octrooi?

Een octrooi krijg je door een aanvraag in te dienen bij het Europees Octrooibureau of het Octrooicentrum Nederland. Is een octrooi eenmaal verleend, dan ben jij gedurende 20 jaar de enige die de uitvinding mag exploiteren. Deze periode kun je niet verlengen, omdat uitvindingen na verloop van tijd in het publieke domein moeten vallen om technische vooruitgang te bevorderen. Je zou er toch niet aan moeten denken dat er nog steeds een patent op “het wiel” zou rusten. Waarschijnlijk zou jij dan straks niet in de auto kunnen stappen…

Wat is het voordeel van een octrooi?

Het grote voordeel is dat jij in een periode van 20 jaar de enige bent die van de gepatenteerde uitvinding gebruik mag maken. Natuurlijk kun je ook aan anderen tegen betaling een licentie geven om gebruik te maken van jouw uitvinding. Dat gebeurt vrij vaak om commerciële redenen. Als jij de uitvinder zou zijn van de elektrische auto, maar je geeft de grote automerken geen licentie om ook elektrische auto’s te maken, dan komen er ook geen laadpalen in de stad te staan en dus zul jij ook nauwelijks gebruik kunnen maken van je uitvinding.

Wat is het nadeel van een octrooi?

Het grootste nadeel van een octrooi is dat het een kostbare aangelegenheid is om in alle relevante landen een octrooi aan te vragen. Soms zul je het ook vervelend vinden dat je bij een octrooiaanvraag je precieze uitvinding openbaar moet maken. Het kan beter zijn om je nieuwe werkwijze geheim te houden in plaats van een octrooi aan te vragen.

Wat nog meer?

Bij IP-MASTERS houden wij ons eigenlijk niet bezig met octrooien, omdat het zo’n ontzettend specialistisch vakgebied is. Wij hebben wel voldoende kennis om te zien wanneer het octrooirecht aan de horizon op doemt. Dan verwijzen we je graag door naar een specialist die net zoveel hart voor jouw zaak heeft als wij.

Heb je een vraag of ben je geïnteresseerd in onze dienstverlening?

Neem contact met ons op om vrijblijvend geïnformeerd te worden.

Contact opnemen